biopotravina roka, logo

Slovenská biopotravina roka 2016


Súťaž o prestížne ocenenie Slovenská biopotravina roka 2016 je cesta, ako zviditeľniť vynikajúce slovenské biopotraviny medzi obchodníkmi i širokou verejnosťou.

Pravidlá súťaže: "Slovenská biopotravina roka 2016"


Pravidlá súťaže "Slovenská biopotravina roka 2016"


Pravidlá pre výrobcov

Biopotraviny do súťaže nominujú samotní výrobcovia pomocou elektronického formulára v termíne do 31. mája 2016.

Súťaž je otvorená biopotravinám vyrobeným na Slovensku, ktoré vyhovujú platnej legislatíve (európske nariadenie Rady č. 834/07 v znení nariadenia Rady č. 967/08 ako aj nariadenia Komisie č. 889/08, 1235/08 a 1254/08) a okrem toho spĺňajú tri ďalšie podmienky:
    boli uvedené na trh do 31. decembra 2015;
    obsahuju minimalne 90% podiel surovín slovenského pôvodu (s výnimkou potravín vyrábaných z exotických surovín ako kakao, figy, datle...);
    sú voľne dostupné ku kúpe v Slovenskej republike (aspoň regionálne);


Výrobca sa zaväzuje priložiť k prihláške kópiu platného certifikátu biopotraviny a minimálne jednu fotografiu výrobku v rozlíšení minimálne 1200x1200px.

Výrobca sa zaväzuje poskytnúť darčekové balenie biopotravín z vlastnej produkcie v hodnote min. 33,00€ ako cenu pre vylosovaných hlasujúcich a 5 kusov nominovaného výrobku na ochutnávku najneskôr do 31.8.2916 na adresu: Centrum environmentálnych aktivít, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín.

O najlepšej biopotravine, ktorú bude môcť výrobca označiť logom "Slovenská biopotravina roka 2016", rozhodne odborná porota.

Biopotravina s najväčším počtom platných spotrebiteľských hlasov získa Cenu BIO spotrebiteľov - exluzívna mediálna podpora bio-výrobcu na portáli BIO spotrebiteľ..


Pravidlá pre hlasujúcich spotrebiteľov

Hlasovanie prebieha online od 1.júna do 21.septembra 2016.
Každý hlasujúci môže hlasovať len raz. Duplicitné hlasy budú z hlasovania vyradené.
5 hlasujúcich (podmienkou je súhlas na zverejnenie mena v prípade výhry) získa darčekové balenia biopotravín v hodnote minimálne 33,00€.
Údaje spotrebiteľov získané pri hlasovaní slúžia len pre účel samotného hlasovania.


Vyhlásenie výsledkov hlasovania sa uskutoční na biojarmoku v Trenčíne 23. septembra 2016.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií